محورهای همایش:

محور اول : مهندسي نرم‌افزار و علوم كامپيوتر

- نظريه محاسبات
-
الگوريتم
-
امنيت اطلاعات
-
امنيت سيستم‌هاي نرم‌افزاري
-
آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
-
مهندسي وب
-
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-
داده‌كاوي
-
روش‌هاي صوري
-
بازي هاي كامپيوتري


محور دوم: سيستم‌هاي هوشمند و محاسبات نرم
- هوش مصنوعي و يادگيري
-
بينايي ماشين و پردازش تصوير
-
محاسبات نرم
-
پردازش ويدئو ،صوت و سيگنال
-
شناسايي الگو
-
پردازش زبان طبيعي
-
سيستم‌هاي چند عامله


محور سوم: شبكه‌هاي كامپيوتري و سيستم‌هاي توزيعي
- شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال داده
-
شبكه هاي بي سيم و موبايل
-
امنيت شبكه‌
-
محاسبات اينترنتي، مشبك، و خوشه‌اي
-
پردازش موازي و سيستم‌هاي توزيعي
-
مدل سازي و ارزيابي كارآيي شبكه‌
-
محاسبات ابري


محور چهارم: معماري كامپيوتر و سيستم‌هاي ديجيتال
- معماري كامپيوتر
-
معماري سيستم هاي حافظه
-
مدارهاي حسابي
-
قابليت اطمينان، تحمل‌پذيري اشكال، و آزمون‌پذيري
-
معماري موازي و چند هسته اي
-
مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم‌هاي ديجيتال
-
مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
-
سيستم‌هاي نهفته و بي درنگ

- سيستم‌هاي باز پيكربند
-
معماري سيستم هاي ديجيتال با مصرف توان پايين
-
معماري پردازنده هاي سيگنال ديجيتال و خاص منظوره
-
معماري پردازنده شبكه، مسيرياب و سوئيچ


محور پنجم: فناوري اطلاعات
- سيستم‌هاي محاسباتي انسان محور 
-
تعامل انسان و كامپيوتر
-
مديريت و برنامه ريزي فنآوري اطلاعات
-
يادگيري الكترونيكي و آموزش فنآوري اطلاعات
-
دولت الكترونيك
-
تجارت و بانكداري الكترونيكي
-
معماري اطلاعات و مديريت دانش
-
سيستم‌هاي حمل و نقل و ارتباطات هوشمند
-
محاسبات فراگير و مديريت خدمات فناوري اطلاعات

- سامانه‌ اطلاعاتي اقليمي و سنجش از دور
-
انفورماتيك زيستي و حقوقي
-
مديريت گردش كار و دوركاري
-
فناوري اطلاعات و معماري سازماني
-
شبكه هاي اجتماعي
-
آداب فناوري اطلاعات و فناوري اطلاعات سبز